Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 52 65
fax. 23 306 70 07


Dyrektor - Beata Gemza

strona BIP: www.bip.mops.pultusk.pl

e-mail: sekretariat@mops.pultusk.pl

Informacja dot. zmian w dodatkach mieszkaniowych oraz nowego wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach, obowiązujących od dnia 1 lipca 2021r.

 

INFORMACJA

 

W dniu 16.03.2022r. Gmina Pułtusk zawarła umowę nr WPS-I.946.1.203.2022 z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody. Wojewoda przyznał Gminie środki finansowe na 2022 rok w formie dotacji celowej w wysokości: 180.900,00zł.

Zwiększenie planu o kwotę 99.848,00zł w miesiącu maju br. Aktualnie środki przyznane w formie dotacji celowej wynoszą 280.748,00zł.

 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje o nowych zasadach realizacji  Programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą będzie zajmował  się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać online od 1 lipca 2021 r.  za pomocą następujących kanałów:

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

                                                                                              /-/   Stanisław Zaremba

                                                                            Kierownik sekcji ds. świadczeń rodzinnych

          i funduszu alimentacyjnego

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2021r.

 odwołuje się z dniem 22 czerwca 2021r. skrócenie czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. 

 

                                                                          z up. Dyrektora

                                                                          Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

 

                                                                            /-/ Ewa Kowalska

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 31/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2021r.

 Od dnia 21 czerwca 2021r. do odwołania ustalam czas pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w poniedziałek w godzinach od godziny 7:30 do 14:30, wtorek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

                                                          

                                                                          Kierownik Dziennego Domu

                                                                          /-/ Ewa Kowalska

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.30 do 15.30

wtorek - piątek od 8.00 do 16.00

PRACOWNICY SOCJALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU OD 1 LUTEGO 2015R.:

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW:

- poniedziałek od 7.30 do 11.30.

- od wtorku do piątku od 8.00 do 12.00.

WYKONUJĄ PRACĘ W ŚRODOWISKACH:

- poniedziałek od 11.30 do 15.30.

- od wtorku do piątku od 12.00 do 16.00.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - adresy akrytek:
mopspultusk/skrytka
mopspultusk/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: złóż podanie  

 

Dział świadczeń Rodzinnych - tel. 23 692 21 71

Dział Wsparcia Środowiskowego:

  • Ośrodek Wsparcia Środowiskowego ul. 13 Pułku Piechoty 1,

    tel. 505 796 845 czynny od 8.00 do 16.00

  • Placówka Wsparcia Dziennego świetlica "Słonecznikowa Brać" ul. 13 Pułku Piechoty 1 czynna od 10.00 do 18.00

  • Dzienny Dom "Senior - WIGOR" ul. Zaułek 1 tel. 503 932 729

Strona projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Chwyć drugą szansę!"

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
ul. 13 Pułku Piechoty 1
tel. 23 692 04 04
strona internetowa: www.gkrpa.pultusk.pl

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełnią dyżury:
- w poniedziałki: w godz. 14.00-16.00
- w środy: w godz. 16.00-18.00

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Stanisław Zaremba - Przewodniczący Komisji
Maria Gos - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Cezary Gemza - członek Komisji
Agnieszka Kowalska - członek Komisji
Adam Prewęcki - członek Komisji
Piotr Skiba - członek Komisji
Marian Grzybowski - członek Komisji
Teresa Kalinowska - członek Komisji
Krystyna Rzemek - członek Komisji
Beata Kowalska - członek Komisji
Andrzej Kwiatkowski - członek Komisji