Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021.

Informacja dotycząca przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021

Zarządzenie Nr 303/2021 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru wniosków na samodzielne wykonywanie zadań profilaktycznych przez jednostki organizacyjne Gminy Pułtusku w roku 2021

Konkurs Wniosków na samodzielne wykonywanie zadań profilaktycznych przez jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk w roku 2021

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 294/2021 BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2021 Zobacz>>>

 

ZARZĄDZENIE Nr 290/2021 BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2021 r. Zobacz>>>

 

ZARZĄDZENIE Nr 279 /2021 BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  Gminy Pułtusk na rok 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności  oraz opieki paliatywno – hospicyjnej Zobacz>>>

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2021 Zobacz>>>

Formularz zgłoszeniowy (skan) Zobacz>>>

Formularz zgłoszeniowy (doc.) Zobacz>>>

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miejskim w Pułtusku w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2021 Zobacz>>>