Numer sprawy:


Data założenia:
2021-02-03

Temat:
Uchwała Nr 3.I./258/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 1 lutego 2021r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale budżetowe

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: