Uchwała Nr Ci.360.2020 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej