Uchwała Nr Ci.361.2020 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020r w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok o możliwości sfinansowania deficytu