Numer sprawy:


Data założenia:
2020-05-22

Temat:
Uchwała Nr CI.125.2020 Składu Orzekającejo RIO w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk sprawozdaniyu z wykonania budżetu za 2019r.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: