Numer sprawy:


Data założenia:
2020-02-17

Temat:
Uchwała Nr Ci.63.2020 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinanowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: