Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno-hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno-hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności Zobacz>>>