Informuje się, że w dniu 16 listopada 2019 roku od godz. 1000  do godz. 1130  chodnikami wokół rynku odbędzie się zgromadzenie. Celem zgromadzenia jest przeciwstawienie się przemocy  i nienawiści oraz sytuacji bieżącej polityki rządu.