Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta Pułtusk
Pana Wojciecha Gregorczyka
w kadencji 2018-2023