Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno-hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r.

Wzór oferty Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w 2019 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi