Zespół Kadr Urzędu kontakt tel.: 23 306 72 34
                                     e-mail: zku@pultusk.pl
 
Beata Stachura    główny specjalista ds. kadr- koordynator
 
Katarzyna Blaźniak inspektor ds. pracowniczych i rozwoju zawodowego