Wydział Promocji, Kultury i Sportu e-mail: pks@pultusk.pl
 
Dorota Sobotka  Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
kontakt tel: 23 306 72 69
 
Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska  inspektor  ds. kultury i sportu
kontakt tel: 23 306 72 61
 
Agnieszka Niesiobędzka główny specjalista ds. organizacji imprez i promocji
kontakt tel: 23 306 72 61
 
Jadwiga Bednarczyk-Ponichtera główny specjalista ds. obsługi medialnej i promocji
kontakt tel 23 306 72 60
 
Bernadeta Hamowska podinspektor ds. informacji i promocji
kontakt tel 23 306 72 60
 
Andrzej Kwiatkowski główny specjalista ds. obsługi medialnej  i spraw społecznych
kontakt tel: 23 306 72 67
 
Hubert Suchta pomoc administracyjna
kontakt: tel 23 306 72 61
 
Michał Pawłow pomoc administracyjna
kontakt tel 23 306 72 60