Wydział Edukacji i Promocji e-mail: ep@pultusk.pl
 
Dorota Sobotka  Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji
kontakt tel: 23 306 72 69
 
Dominik Pastewka główny specjalista ds. społecznych
kontakt : tel. 23 306 72 67
 
Hubert Suchta pomoc administracyjna
kontakt: tel 23 306 72 61
 
Michał Pawłow pomoc administracyjna
kontakt tel 23 306 72 60
 
        Zespól Edukacji, Kultury i Sportu kontakt tel: 23 306 72 68
   
Maria Wodzyńska   główny specjalista ds. oświaty
 
Marcin Jabłoński główny specjalista ds. oświaty
 
Agnieszka Niesiobędzka   główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej i pozyskiwania funduszy
 
Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska  podinspektor  ds. kultury i sportu
kontakt tel: 23 306 72 61
 
 
        Zespół Turystyki i Promocji kontakt tel: 23 306 72 60
 
        Centrum Dziedzictwa Kulturowego  tel: 23 306 72 60
 
 
Jadwiga Bednarczyk-Ponichtera główny specjalista ds. obsługi medialnej i promocji miasta
 
Bernadeta Hamowska podinspektor ds. obsługi medialnej i promocji miasta 
 
Agnieszka Karkowska-Nasiadko inspektor ds. organizacji imprez i promocji miasta
kontakt tel: 23 306 72 61
 
Andrzej Kwiatkowski inspektor ds. obsługi medialnej
kontakt tel: 23 306 72 62