Numer sprawy:


Data założenia:
2018-09-18

Temat:
Uchwała nr Ci.287.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 14.09.2018r w sprawie opinii o przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: