SKŁAD MIEJSKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ W PUŁTUSKU

1. Roman Skrzypek - Przewodniczący

2. Marzena Boczkowska - Zastępca Przewodniczącego

3. Marta Borczyńska - Członek

4. Mirosław Andrzej Chodyna - Członek

5. Wanda Kamińska - Członek

6. Jerzy Kowalski - Członek

7. Krzysztofa Jan Piekarski - Członek

8. Justyna Ostrowska - Członek

9. Dorota Bożena Pergół - Członek

 

PROTOKOŁY I ZESTAWIENIA WYNIKÓW WYBORÓW

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

 

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 1 dla wyboru Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

 

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 2 dla wyboru Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

 

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 3 dla wyboru Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Pułtusk w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018r. Zobacz>>>

 

OBWIESZCZENIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PUŁTUSKU

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Pułtusk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pułtusku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pułtusku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku o pełnionych dyżurach Zobacz>>>

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku o pełnionych dyżurach Zobacz>>>

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku o pełnionych dyżurach Zobacz>>>

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku o pełnionych dyżurach Zobacz>>>

 

UCHWAŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 22 października 2018r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pułtusku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Zobacz>>>

 

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

 

POSTANOWIENIA KOMISARZ WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II DOTYCZĄCE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PUŁTUSKU

 

Postanowienie Nr 52/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku Zobacz>>>

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Zobacz>>>

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku Zobacz>>>

 

Postanowienie Nr 10/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w terytorialnych komisjach wyborczych powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

 

Postanowienie Nr 11/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania w skład terytorialnych komisji wyborczych Zobacz>>>