<>

Informacja dotycząca spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2018 poz. 754 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że został sporządzony spis wyborców w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. w dniach od 01.10.2018 r. do 13.10.2018 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców sporządzono, czy został w spisie uwzględniony.

W Urzędzie Miejskim w Pułtusku spis wyborców udostępniony jest w Wydziale Spraw Obywatelskich (pokój nr 3 - parter) w dniach pracy Urzędu tj. poniedziałek - piątek, w godzinach 8:00 - 16:00.

 

Zarządzenie Nr 448/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Zobacz>>>

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Zobacz>>>

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 wrzesnia 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmikó województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>