Postanowienie Nr 66/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 października 2018 r w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenie Wyników Głosowania Nr 14 w Pułtusku Zobacz>>>

Postanowienie Nr 66/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 października 2018 r w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 14 w Pułtusku Zobacz>>>

Postanowienie Nr 74/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 października 2018 r w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 16 w Pułtusku Zobacz>>>

Postanowienie Nr 52/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku Zobacz>>>

Postanowienie Nr 48/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

Postanowienie Nr 22/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 28 września r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Pułtusku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach Rady Powiatu w Pułtusku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zobacz>>>

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 27 września 2018 r. odnośnie losowania numerów dla list kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego Zobacz>>>

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 wrzesnia 2018 r. o możliwości zgłoszenia dodatkowych kandydatów do składów obowodwych komisji wyborczych w celu ich uzupełnienia Zobacz>>>

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z zdnia 16 sierpnia 2018 r. Zobacz>>>

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do skłądów terytorialnych Komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządznych na dzień 21października 2018 r. Zobacz>>>

 

Komunikat omisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeneniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do skłądów terorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządznych na dzień 21października 2018 r. Zobacz>>>