Uchwała Nr LXIV/512/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Zobacz>>>

 

Uchwała Nr LVIII/469/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Zobacz>>>

 

Uchwała Nr LVIII/462/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Zobacz>>>

 

Uchwała Nr LVIII/461/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Zobacz>>>

 

Uchwała Nr LVII/446/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podzialu Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Zobacz>>>