2018 rok.

Zarządzenie Nr 462/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno-hospicyjnej w 2018 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 449/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w 2018 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 441/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 r. w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 425/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno - hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. Zobacz>>>

Wzór oferty realizacji zadania publicznego Zobacz>>>