Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno - hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku Zobacz>>>

Formularz oferty Zobacz>>>

 

Zarządzenie Nr 265/2017 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Zarządzenie Nr 279/2017 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w 2017 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>