W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) i treścią art. 13a Gmina Pułtusk przedstawia sporządzony plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017 r.