Adam Wróblewski - audytor wewnętrzny
kontakt e-mail: saw@pultusk.pl