Otwarte Konkursy Ofert 2016 r.

Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Miasta Pułtusk z 19 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno – hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opinującej złozone oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w 2016 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>