Pułtusk, 12.11.2015r.   

GGA.6724.89.2.2015       

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)  informuję, że w dniu 29 października 2015r. Rada Miejska w Pułtusku podjęła uchwałę Nr XV/133/2015 zobowiązującą Burmistrza Miasta Pułtusk do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady  i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

 

 

Sporządziła: Wiesława Fabrykiewicz

                                                                            Z up. BURMISTRZA

                                                                              mgr Róża Krasucka

                                                                             Zastępca Burmistrza