obrazek

SZP.271.13.2015                                                                                            Pułtusk, 29.07.2015 r.

 

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach projektu Transport Miejski w Pułtusku

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 23.07.2015 r. pod numerem: 187968-2015

 

Zawiadomienie

            Gmina Pułtusk działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Siwz, udziela poniższych odpowiedzi:

 

1. W przetargu znajduje się warunek, który mówi o tym, że pojazd elektryczny musi posiadać zasięg minimum 100 km. Nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować ze względu na to, że na zasięg ma wpływ wiele czynników tj. styl jazdy, pora roku, używanie w trakcie jazdy klimatyzatora i innych funkcji wyposażenia dodatkowego, obciążenie pojazdu (ilość pasażerów) itp. Pojazd ten na silniku 7,5KW ma zasięg ok. 100 km, stąd moje pytanie czy jest możliwość zniesienia minimalnej granicy zasięgu pojazdu lub stworzenie bardziej ogólnego zasięgu tj." około 100 kilometrów" ?

 

Odpowiedź. Określenie „minimum  100 km” zostaje zastąpione określeniem „minimum 90 km”.

2. Ile procent wartości umowy brutto wynosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wnosi wykonawca?


Odpowiedź. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy brutto.

 

Zostaje przedłużony termin składania ofert z 03.08.2015 r. na 04.08.2015 r. do godz.: 12:00.

Otwarcie ofert 04.08.2015 godz.: 12:15.

 

                                                                                         Z up. Burmistrza

                                                                                         Róża Krasucka

                                                                                         Zastępca Burmistrza

W załączeniu:

1.       Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia