obrazek

SZP.271.12.2015                                                                                       Pułtusk, 24.07.2015 r.

 

dot.: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 23.07.2015 r. pod numerem: 187960-2015

 

Zawiadomienie

 

Gmina Pułtusk, działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 informuje,  iż pod ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy.

Jednocześnie informuje, że pod ogłoszeniem o zamówieniu omyłkowo zamieszczono dokumentację projektową instalacji solarnej dla budynku przy ul. Białowiejskiej 35 (której nie należy uwzględniać w formularzu ofertowym) zamiast dla budynku w Lipie 36B. W związku z powyższym pod ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczono dokumentację projektową instalacji solarnej dla budynku w Lipie 36 B.

Zostaje przedłużony termin składania ofert z 07.08.2015 r. na 10.08.2015 r. do godz.: 12:00.

Otwarcie ofert 10.08.2015 godz.: 12:15.

 

 

 

 

W załączeniu:

1.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia