Zawiadomienie do ogłoszenia na dostawę pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach projektu pn. Transport Miejski w Pułtusku

  SZP.271.8.2015/4                                                                    Pułtusk, dnia 16.07.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

dot. ogłoszenia o zamówieniu na dostawę pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach projektu pn. Transport Miejski w Pułtusku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 170522 - 2015 data 08.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, fax. 023 6924296.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk

 

 

                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                Róża Krasucka

                                                                                Zastępca Burmistrza