IRPŚP.7013.25.1.2015/10                                         Pułtusk, dnia 29.05.2015 r.                                                                       

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy  Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku.

 

 ZAWIADOMIENIE

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

 

1. W wymaganych dokumentach przetargowych wymieniony jest certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z  wymogami FIFA.

Trawa, którą podano w opisie należy do traw niskich, wielofunkcyjnych, a nie piłkarskich, a  tylko dla takich traw wydawany jest certyfikat FIFA.

Trawy piłkarskie mają wysokość włókna od 40 do 70 mm.

Prosimy o ustalenie jednoznacznych wymagań dotyczących nawierzchni trawiastej.

 

Odp.1

Zamawiający odstępuje od zapisu wymogu certyfikatu FIFA.

 

2. Czy w kosztorysie ofertowym należy wycenić wykonanie przecisku pod ulica Polną?

 

Odp. 2

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Sporządziła: Joanna Kalinowska

 

Burmistrz Mista Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz