IRPŚP.7013.9.1.2015/21                                                        Pułtusk, dnia 29.05.2015 r.

 

 Dot.: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok w Pułtusku.

ZAWIADOMIENIE 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

1.Czy  Zamawiający może jednoznacznie określić grubość warstw podbudowy pod boisko wielofunkcyjne. (niezgodność w przekrojach projektu)

Odp.1

Warstwy należy zrealizować zgodnie z projektem.

2.Czy Zamawiający przewiduje wysokość ogrodzenia 4 m plus piłkochwyty, (opis i przedmiar robót).

Odp.2

Wysokość ogrodzenia wynosi 4 m.

3. Czy Zamawiający może określić rodzaj konstrukcji do koszykówki,

(jednosłupowa czy dwusłupowa).     

 

Odp. 3

Konstrukcja do koszykówki powinna być dwusłupowa demontowalna.

 

Sporządziła: Joanna Kalinowska

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz