IRPŚP.7013.9.1.2015/20                                                                                                                                               Pułtusk, dnia 29.05.2015 r.

 

                              Dot.: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok w Pułtusku.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

 

1.    Prosimy o potwierdzenie czy to wyłoniony w przetargu Wykonawca ma uzyskać pozwolenie na budowę boiska zgodnie z § 1 ust. 1 p-t. e IPU. Prosimy o podanie przyczyny dla której takie pozwolenie nie zostało dotychczas wydane choć projekt budowlany dla tego obiektu datowany jest na grudzień 2013 r.

 Odp.1

Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia, nie występuje pozwolenie na budowę.

 

2.    Prosimy o określenie, czy w pozycji nr 63 przedmiaru „Przyłącze kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem - 1kpl” oprócz przewidywanego do zaprojektowania przyłącza kanalizacji deszczowej, należy uwzględnić również wykonanie drenażu pod boiskiem do piłki plażowej (ok. 95,0 mb) oraz odcinków kanalizacji deszczowej, do których włączone są odcinki odwodnienia liniowego i drenażu (ok. 140,0 mb i 8-9 szt. studzienek kanalizacyjnych).

Odp. 2

Zamawiający przewiduje wyłącznie drenaż dla boiska wielofunkcyjnego.

 

Sporządziła: Joanna Kalinowska

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz