IRPŚP.7013.9.1.2015/23                                                                                                     Pułtusk, dnia 29.05.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 116812 - 2015 data 18.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, fax. 023 6924296.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku- biuro podawcze, ul. Rynek 41,06-100 Pułtusk.

  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku- biuro podawcze, ul. Rynek 41,06-100 Pułtusk.

Burmistrz Miasta Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz