Pułtusk, dnia 25.05.2015 r.

IRPŚP.7013.25.1.2015/8

Dot.: przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku.

                                                           ZAWIADOMIENIE 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

 

1.    Czy Zamawiający zgadza się na zastosowania w tym projekcie ekologicznej betonowej kostki brukowej, oczyszczającej powietrze ze szkodliwych tlenków azotu (NOx), wykonanej w technologii TX Active®, która spełnia wymagania podane w SIWZ i dokumentacji projektowej dla tego zadania, oraz wymagania normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań”, posiada znak CE lub B, i jest legalnie dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski i UE zgodnie z  obowiązującymi obecnie przepisami prawa?

 

Odp.1

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z  zatwierdzoną dokumentacją projektową.

 

2.    Czy Zamawiający dopuści również rozwiązanie podbudowy pod  bieżnię i rozbieg do  skoku w dal – zamiast twardych asfaltobetonowych   np. najczęściej stosowana podbudowa elastyczno –dynamiczna na której zostanie ułożona warstwa użytkowa nawierzchni poliuretanowej .  

Odp. 2

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z  zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Sporządziła: Joanna Kalinowska

                                                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                                                              Róża Krasucka

                                                                                                                          Zastępca Burmistrza