Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań profilaktycznych w 2014 roku

Zarządzenie Nr 400/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych w roku 2014 Zobacz>>>

 

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2014 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań profilaktycznych w 2014 r. w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi odbytego w dniu 30 maja 2014 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 403/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert w konkursach na realizację zadań profilaktycznych w 2014 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Otwarty Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych w roku 2014

Zarządzenie Nr 379/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań profilaktycznych w roku 2014 Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 401/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Pułtusk w roku 2014 Zobacz>>>

 

 

Otwarty Konkursu Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2014 r.

Zarządzenie Nr 380/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2014 r. Zobacz>>>

 

 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Zarządzenie Nr 368/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r." w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi odbytego 28 kwietnia 2014 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 403/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru i dofinasowania ofert w konkursach na realizację zadań profilaktycznych w 2014 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

______________________________________________________________

 

 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 297/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku Zobacz>>>

 

 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań profilaktycznych w 2013 r.

Zarządzenie Nr 273/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań profilaktycznych w roku 2013 Zobacz>>>

 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 285/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2013 r. do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań profilaktycznych w 2013 r. odbytego w dniu 14 maja 2013 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 302/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Pułtusk w roku 2013 Zobacz>>>

 

 Otwarty Konkurs Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2013 r.

Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2013 r. Zobacz>>

Protokł z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 286/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dn. 7 maja 2013 r. do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w Otwartym Konkursie Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2013 roku odbytego w dniu 14 maja 2013 r. Zobacz>>>

 

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno hospicyjnej, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku

Zarządzenie Nr 260/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno hospicyjnej, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku Zobacz>>>

Wzór oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoór sprawozdania z wykonania tego zadania Zobacz >>>__

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na reazliację zadań publicznych w 2013 r. w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi odbytego w dniu 7 maja 2013 r. Zobacz>>>

 

Zarządzenie Nr 295/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki plaiatywno hospicyjnej, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Zobacz>>>

 

Zarządzenie Nr 296/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyboru i dofinasowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w 2013 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz >>>

 

______________________________________________________________________

2012 ROK

________________________________________________________________________

Otwarty konkurs wniosków na programy profilaktyczne w 2012 roku

Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 września 2012 r. Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej

Zarządzeniem Nr 224/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk z dni. 28 września 2012 r.

do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych

w Otwartym Konkursie Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2012 r.

odbytego w dniu 3 października 2012 r. Zobacz>>>

.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2012 roku

z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarządzenie wraz z załącznikami Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie wyboru

i dofinansowania ofert w konkursach na  realizację zadań publicznych w 2012 roku

w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2012 roku

z zakresu opieki paliatywno - hospicyjnej

Zarządzenie wraz z załącznikami Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie wyboru

i dofinansowania ofert w konkursach na  realizację zadań publicznych w 2012 roku

w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2012 roku

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie wraz z załącznikami Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie wyboru

 i dofinansowania ofert w konkursach na  realizację zadań publicznych w 2012 roku

w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2012 roku

z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie wraz z załącznikami Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie wyboru

i dofinansowania ofert w konkursach na  realizację zadań publicznych w 2012 roku

w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Otwarty konkurs ofert na programy profilaktyczne w 2012 r.

- Zarządzenie Zobacz>>>

- Regulamin Zobacz>>>

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Zobacz>>>

Protokół z Komisji Konkursowej Zobacz>>>


Otwarty konkurs wniosków na programy profilaktyczne w 2012 r.
- Zarządzenie Zobacz>>>

- Regulamin Zobacz>>> 

- wniosek/wzór Zobacz >>>

- sprawozdanie/wzór Zobacz >>>

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Zobacz>>

Protokół z Komisji Konkursowej Zobacz>>>

 

 

____________________________________________________________________

2011 ROK

____________________________________________________________________

 


 

Otwarty konkurs ofert na programy profilaktyczne w 2011 roku

- Zarządzenie Zobacz>>>

- Regulamin Zobacz>>>


Otwarty konkurs wniosków na programy profilaktyczne w 2011 roku
- Zarządzenie Zobacz>>>
- Regulamin Zobacz>>>
  - wniosek/wzór zobacz >>>

- sprawozdanie/wzór zobacz >>>


 

Otwarty konkurs ofert na programy profilaktyczne w 2011 roku

- zarządzenie zobacz >>>

- regulamin zobacz >>>

 

Otwarty konkurs wniosków na programy profilaktyczne w 2011 roku

- zarządzenie zobacz >>>

- regulamin zobacz >>>

- wniosek/wzór zobacz >>>

- sprawozdanie/wzór zobacz >>>

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie "Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku"

Zarządzenie i treść ogłoszenia ZOBACZ>>>

- sprawozdanie/wzór  ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złozone oferty ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursie  Zobacz>>>

 

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Zarządzenie i treść ogłoszenia  ZOBACZ>>>

- sprawozdanie/wzór  ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złozone oferty ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursie Zobacz>>>

 

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych

w zakresie "Opieki paliatywno - hospicyjnej w 2011 roku

Zarządzenie i treść ogłoszenia  ZOBACZ>>>

- sprawozdanie/wzór  ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złozone oferty ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursie Zobacz>>>

 

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych

w zakresie "Ratownictwo i ochrona ludności" w 2011 roku

Zarządzenie i treść ogłoszenia  ZOBACZ>>>

- sprawozdanie/wzór  ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złozone oferty ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursie Zobacz>>>

 

 

__________________________________________________________

2010 ROK

__________________________________________________________

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNO - HOSPICYJNEJ W 2010

Treść Zarządzenia Zobacz>>>

Załącznik Zobacz  >>>

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:

1. KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

2. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Zobacz>>

TREŚĆ OGŁOSZENIA Zobacz>>>

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 R. Zobacz>>>

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA

KOMISJI KONKURSOWEJ   Zobacz>>>

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII NA ROK 2010 Zobacz>>>  .

Załączniki Zobacz>>>