2015 ROK

 

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań profilaktycznych w roku 2015

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych w roku 2015 Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Pułtusk w roku 2015 Zobacz>>>

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno - hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2015 roku

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno - hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2015 roku Zobacz>>>

 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opininiującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 r. w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi odbytego w dniu 15 kwietnia 2015 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w 2015 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>