Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych e-mail: ipsp@pultusk.pl
 
Andrzej Grąbczewski Kierownik Wydziału Inwestycji  i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
kontakt tel. 23 306 72 22
 
 
Danuta Łada  Zastępca Kierownika Wydziału
kontakt tel. 23 306 72 24
 
Marian Lisiecki główny specjalista ds.inwestycji
kontakt tel. 23 306 72 24
 
Grzegorz Gryc główny specjalista ds. inwestycji
kontakt tel : 23 306 72 24
 
Katarzyna Domańska inspektor ds.rozliczeń inwestycji
kontakt tel. 23 306 72 20
 
Monika Wojtczak inspektor ds. programów unijnych
kontakt tel. 23 306 72 24
  
Dorota Ciosek inspektor ds.programów unijnych
kontakt tel. 23 306 72 20
 
Aleksandra Prus podinspektor ds.programów unijnych
kontakt tel. 23 306 72 20
 
Ina Lesiuk podinspektor ds.programów unijnych
kontakt tel. 23 306 72 24
  
Justyna Zawrot inspektor ds.drogownictwa i transportu
kontakt tel. 23 306 72 20
 
Anna Podgrudna podinspektor ds. inwestycji
kontakt 23 306 72 23
 
Joanna Miecznikowska pomoc administracyjna
kontakt 23 306 72 20