Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
 
Andrzej Grąbczewski Kierownik Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
kontakt tel. 23 306 72 22
 
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska e mail: krs@pultusk.pl
 
Jolanta Zygmuntowicz Kierownik Referatu
kontakt tel. 23 306 72 27
 
Magdalena Grudzińska inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
kontakt tel: 23 306 72 27
 
Marta Łukawska referent ds. gospodarki komunalnej
kontakt tel: 23 306 72 27
 
Agnieszka Siekierska referent ds. energii, komunikacji i monitoringu
kontakt tel. 23 306 72 27
 
Wioletta Chmielewska pomoc administracyjna
kontakt tel. 23 306 72 27
 
Emilia Czarnecka inspektor ds. utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami
kontakt tel. 23 306 72 26
 
Barbara Godlewska inspektor ds. gospodarki odpadami
kontakt tel. 23 306 72 26
 
Anna Turadek - Korytkowska pomoc administracyjna
kontakt tel. 23 306 72 32
 
     Samodzielne Stanowisko ds. Mieszkaniowych
Justyna Ostrowska starszy inspektor
kontakt: tel. 23 306 72 32
                    518 499 722
 
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych e-mail: ipsp@pultusk.pl
 
Danuta Łada Kierownik Referatu
kontakt tel. 23 306 72 24
 
Marian Lisiecki główny specjalista ds.inwestycji
kontakt tel. 23 306 72 24
 
Beata Czubkowska główny specjalista ds. inwestycji
kontakt tel. 23 306 72 24
 
Grzegorz Gryc główny specjalista ds. inwestycji
kontakt tel : 23 306 72 24
 
Katarzyna Domańska inspektor ds.rozliczeń inwestycji
kontakt tel. 23 306 72 20
 
Monika Wojtczak inspektor ds. programów unijnych
kontakt tel. 23 306 72 24
  
Dorota Ciosek inspektor ds.programów unijnych
kontakt tel. 23 306 72 20
 
Aleksandra Prus podinspektor ds.programów unijnych
kontakt tel. 23 306 72 20
 
Ina Lesiuk podinspektor ds.programów unijnych
kontakt tel. 23 306 72 24
  
Justyna Zawrot inspektor ds.drogownictwa i transportu
kontakt tel. 23 306 72 20
 
Anna Podgrudna pomoc administracyjna
kontakt 23 306 72 23