Wydział Spraw Obywatelskich e-mail : so-usc@pultusk.pl

Bogumiła Przybyłowska Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
                                         Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
kontakt tel: 23 306 72 03
 
Julita Lubelska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
kontakt tel: 23 306 72 03
 
Monika Jendrak  inspektor ds. ewidencji ludności
kontakt tel. 23 306 72 02
 
Aneta Purzycka-Leleń  inspektor ds. dowodów osobistych
kontakt tel: 23 306 72 02
 
Katarzyna Szczypińska młodszy referent ds. rejestracji stanu cywilnego
kontakt tel: 23 306 72 02