Wydział Organizacji i Nadzoru  kontakt tel: 23 306 72 01
                                                           e -mail: orn@pultusk.pl
 
                                                         
 
 Ewa Wiernicka Kierownik Wydziału Oganizacji i Nadzoru
 
Beata Łuczak   główny specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych
 
Wioleta Orysiak  inspektor ds. administracyjno- technicznych
 
Bożena Gadomska inspektor ds. działalności gospodarczej
 
Marta Zadrożna sekretarka ds. obsługi biura podawczego
kontakt: tel. 23 306 72 09
 
Weronika Majewska  sekretarka
kontakt: tel 23 306 72 11
 
Magdalena Syska pomoc administracyjna
kontakt tel: 23 306 72 11
 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
Aneta Prusińska  - archiwista
kontakt tel: 513 435 864
   
Ewa Kisielewska robotnik gospodarczy
kontakt tel : 23 306 72 00

Barbara Kołakowska robotnik gospodarczy

Celina Dworecka robotnik gospodarczy

Bogumiła Kędzierska robotnik gospodarczy

Tadeusz Witkowski konserwator - kierowca