Samodzielny Referat Biura Rady Miejskiej kontakt tel. 23 306 72 15
                                                                          e-mail : br@pultusk.pl
                                                                     

Dorota Pergół Kierownik Samodzielnego Referatu Biura Rady Miejskiej

Dorota Piekarska główny specjalista ds.obsługi Rady