W odpadach wytwarzanych w gospodarstwach domowych znajdują się odpady niebezpieczne m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Pułtusk takie odpady można przekazać nieodpłatnie do zbierających „zużyty sprzęt”.

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) podaję informację o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Pułtusk, pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można przekazać nieodpłatnie do następujących punktów zbierających:
1. Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Staszica 35
a) telefon; (023) 692 – 52-52 lub (023) 692-52-51
b) adres punktu zbierania: Pułtusk, ul. Rybitew 32
c) termin zbiórki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

oraz w niżej wymienionych punktach sprzedaży, PRZY ZAKUPIE NOWEGO, WYŁĄCZNIE NA WYMIANĘ - SZTUKA ZA SZTUKĘ:
2. EL DOM – Sprzęt RTV AGD
a) telefon: (023) 692-42-97
b) adres punktu: Pułtusk, ul. Jana Pawła II 2/4
3. AVANS – sklep AGD RTV – Lech Sieczkowski
a) telefon: (023) 692-51-51
b) adres punktu: Pułtusk, ul. Staszica 3
4. SPRZEDAŻ HURTOWA I DEATLICZNA – Waldemar Kowalski
a) telefon: (023) 692-57-48
b) adres punktu: Pułtusk, Plac Teatralny 1
5. „Mini Market” – Emilia Czubkowska
a) telefon: (023) 692-08-81 lub (023) 692-2253
b) adres punktu: Pułtusk, ul. Rynek 7 lub Piotra Skargi 23/29
6. MEWA –RTV-AGD
a) telefon: (023) 692-85-49
b) adres punktu: Pułtusk, ul. Rynek 19
7. Zakład Handlowo –Usługowy ”OPCJA”
a) telefon: (023) 692-17-09
b) adres punktu: Pułtusk, ul. Traugutta 21
8. Sklep - Biedronka – Pułtusk, ul. Kościuszki 20/22
9. Sklep PARTNER AGD RTV - Pułtusk ul. Jana Pawła II 2/4 (zbierający HAVO Sp. z o. o. ul. Przędzialniania 6H, 15-688 Białystok)