- Rejestr wyborców.

- Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych.

- Rejestr ewidencji działalności gospodarczej (2011-09-12)

- Rejestr ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia.

- Rejestr ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem spożycia.