- rejestr spraw związanych z gospodarką komunalną,

- rejestr spraw z zakresu ochrony środowiska (wycinka drzew, utrzymanie zieleni i czystości, rejestracja psów),

- rejestr licencji na przewóz osób taksówką osobową.