- Rejestr umów

- Rejestr pieczęci urzędowych

- Rejestr przeprowadzonych kontroli

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr korespondencji wpływającej (dziennik korespondencyjny)