- Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

- Rejestr przedpoborowych.

- Rejestr służb.

- Rejestr postępowania mandatowego.

- Rejestr wniosków do Sądu Grodzkiego.

- Rejestr konwojów.

 - Rejestr zgłoszeń.

- Rejestr ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

- Rejestr ochrony porządku w miejscach publicznych

- Rejestr imprez i zabezpieczeń.

- Rejestr kontroli ruchu drogowego.