- Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.