- Rejestr opłaty skarbowej.

- Rejestr umów dzierżawy.

- Ewidencja sprzedaży (dzierżawy).

Rejestry prowadzone przez Wydział dla osób fizycznych: 

- Rejestr podatku od nieruchomości.

- Rejestr podatku rolnego.

- Rejestr podatku leśnego.

- Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania.

- Rerestr wszystkich zobowiązań.

- Rejestr przypisów i odpisów.

- Rejestr wydanych zaświadczeń o figurowaniu w rejestrach podatkowych, powierzchni gospodarstwa    rolnego.

- Rejestr przypisów  i odpisów opłąty od posiadania psów.

Rejestry prowadzone przez Wydział dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

- Rejestr wymiarowy podatku.

- Rejestr przypisów i odpisów.