W celu obejrzenia rejestru prowadzonego przez Wydział Urzędu Miejskiego należy wybrać z menu nazwę wydziału.

 

Wzory formularzy urzędowych , pism procesowych w postępowaniu cywilnym - www.ms.gov.pl