SZP.271.22.2012                                                                                                                                   Pułtusk 29.11.2012 r.

 

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

06-100 Pułtusk

Kacice 76

Fax: 23 691 90 55

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Gmina Pułtusk działając zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)unieważnia przetarg nieograniczony na przebudowę ul. 17 Stycznia w Pułtusku r. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski