Uchwała Nr III/28/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2006 r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2007r. Zobacz>>> 

Załączniki - Zobacz>>>  

 

Uchwała Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na rok 2008. Zobacz>>>

Załączniki:

- załącznik Nr 1. Zobacz>>>

- załącznik Nr 2. Zobacz>>>

- załącznik Nr 3. Zobacz>>>

- załącznik Nr 3a. Zobacz>>>

- załącznik Nr 4. Zobacz>>>

- załącznik Nr 5. Zobacz>>>

- załącznik Nr 6. Zobacz>>>

- załącznik Nr 7. Zobacz>>>

- załącznik Nr 8. Zobacz>>>

- załącznik Nr 9. Zobacz>>>

- załącznik Nr 10. Zobacz>>>

- załącznik Nr 11. Zobacz>>>

- załącznik Nr 12. Zobacz>>>

- załącznik Nr 13. Zobacz>>>

- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr 309/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr 278/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na rok 2009. Zobacz>>>

Uchwała Nr 102/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/408/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2010. Zobacz>>>

Załączniki:

- załącznik Nr 1.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2a.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2b.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 3.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 4.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 5.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 6.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 7.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 8.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 9.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 10.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 11.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 12.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 13.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 14.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 15.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 16.  Zobacz>>>

- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.  Zobacz>>>

Uchwała Nr 302/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkwoej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr 126/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr 257/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2010 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Pułtusk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Zobacz>>>

Uchwała Nr 349/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr 350/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/25/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zobacz>>>

Załączniki:

- Załącznik Nr 1. Zobacz>>>

- Załącznik Nr 2. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/26/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2011. Zobacz>>> 

Uchwała Nr 79/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr 80/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr 160/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.438.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.439.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2012. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.77.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.78.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zoboacz>>

Uchwała Nr Ci.141.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.418.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.419.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/234/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/235/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2013. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.79.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.80.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.90.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.91.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.144.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.403.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.404.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>

Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2014. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.78.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.142.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.369.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.370.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2015. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.68.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci. 144.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przesłanym przez burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdania z wykonania budzetu za 2014r. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.252.2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Pułtusk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.380.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.381.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.146.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.
Zobacz >>>

Uchwała Nr Ci.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Pultusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Zobacz >>>

Uchwała Nr 366.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zdnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu
Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.403.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zdnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.404.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Pultusk projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Zobacz >>>