Numer sprawy:


Data założenia:
2022-05-06

Temat:
Uchwała Nr 3.b./6/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 maja 2022r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: