Numer sprawy:


Data założenia:
2022-05-06

Temat:
Uchwała Nr 3.e./290/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 maja 2022r. w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: